Adresse
Raiffeisenweg 14B
24229 Schwedeneck
Téléphone
+49 4308 18801
Adresse e-mail
Langue maternelle
Dänisch
Paires de langues
Deutsch-Dänisch (assermenté(e): OLG Schleswig, LG Kiel)
Dänisch-Deutsch (assermenté(e): OLG Schleswig, LG Kiel)
Domaine de spécialisation
Industrie/Technologie
Medien/Kunst/Kultur
Werbung
Recht
Urkunden/Zeugnisse