Adresse
Angerburger Weg 4 c
21680 Stade
Telefon
+49 4141 61420
Muttersprache
Polnisch
Sprachrichtungen
Polnisch-Deutsch (vereidigt: AG Stade, LG Stade, AG Buxtehude)
Deutsch-Polnisch (vereidigt: AG Stade, LG Stade, AG Buxtehude)
Fachrichtungen
Recht
Zivilrecht/Privatrecht/Vertragsrecht
Öffentliches Recht/Staatsrecht
Strafrecht